Budżet SIDAS posiada wszystko czego potrzebujesz:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF)

Moduł skorelowany z planem budżetu umożliwiający przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej i towarzyszących jej załączników

więcej

Uchwała budżetowa

Moduł umożliwiający automatyczne przygotowanie i wygenerowanie treści projektu uchwały budżetowej oraz jej ostatecznej postaci wraz z uzasadnieniem oraz wszystkich wymaganych

więcej

Budżet tradycyjny i w układzie zadaniowym

Moduł obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy prac nad planem budżetu j.s.t. Szczegółowość planu obejmuje klasyfikację budżetową – dział, rozdział, paragraf

więcej